Dades


22 de Març de 2017
De les 19:00 h. fins a les 21:00 h.
CICLE DE CONFERÈNCIES
TEOLOGIA I PENSAMENT LAIC
Objectius

La Fundació Joan Maragall responent al seu objectiu essencial de contribuir a la inculturació contemporània del cristianisme organitza el cicle de diàlegs Teologia i pensament laic.
Com els nous coneixements científics, tècnics i humanistes interpel·len el pensament teològic? Com aquest evoluciona en les seves formulacions i en la renovació del seu llenguatge? El pensament teològic se sent estimulat per la necessitat de donar resposta als nous reptes que li arriben des de la ciència i des de les noves aproximacions pluridisciplinàries al fenomen humà?
Aquest cicle de diàlegs vol fer possible el diàleg educat i racional entre creients i no creients sobre temes de fons de la cultura, tot identificant els elements comuns entre el pensament laic i la teologia cristiana per arribar a posar de manifest les diferències conceptuals entre un món i l’altre. En definitiva, acostar dues perspectives de la realitat habitualment polaritzades.

Dimecres 22 de març de 2017
L’ATENCIÓ ALS MÉS VULNERABLES
José Ignacio GONZÁLEZ FAUS i Margarita BOLADERAS
Moderadora: Llum DELÀS

 

INSCRIPCIONS


  Descarregar programa
Tornar