Des de l’any 1990 la Fundació Joan Maragall convoca el Premi Joan Maragall d’assaig sobre el tema de “Cristianisme i Cultura”.

Recull molts dels originals premiats en la col·lecció de llibres que coedita amb Viena Edicions.

 Bases Premi Joan Maragall
 1. La Fundació Joan Maragall convoca el XXVI Premi Joan Maragall per una obra d’assaig o d’investigació sobre CRISTIANISME i CULTURA, entenent tots dos termes i la seva relació en el sentit més ampli (que inclou, naturalment, aspectes religiosos o interreligiosos, però també aspectes humanístics, ètics i polítics).
 2. Les obres hauran de ser originals, inèdites, en llengua catalana i no premiades en altres concursos.
 3. Els originals s’hauran de presentar per quintuplicat mecanografiats a doble espai i relligats. Al primer full hi constarà clarament el nom de l’autor o el pseudònim amb què concursi.
 4. Quan s’opti per concursar amb pseudònim, caldrà adjuntar als originals un sobre en què consti, a l’exterior, el títol del treball i el pseudònim i, a l’interior, les dades de l’autor.
 5. Els treballs hauran de tenir un mínim de 125 pàgines i un màxim de 300 pàgines (2.100 espais per pàgina).
 6. Els cinc exemplars hauran de ser lliurat a les oficines de la Fundació Joan Maragall (carrer de València, 244 2n, 08007.- Barcelona). L’admissió dels originals quedarà closa el dijous dia 6 de setembre de 2018 a les 14h.
 7. El Jurat estarà compost per:
  David Jou (President)
  Pere Lluís Font
  Narcís Comadira
  Ramon Pla i Arxé
  Núria Iceta
 8. La dotació del premi serà de 6.000,00 €.
 9. El jurat del Premi emetrà el veredicte durant l’acte d’inauguració del curs acadèmic, l’octubre de 2018.
 10. L’obra guanyadora serà publicada a la col·lecció “Cristianisme i Cultura”. La Fundació es reserva el termini de dos mesos d’opció preferent de publicació, a la mateixa col·lecció, de la resta d’obres presentades.
 11. Els originals de les obres no premiades podran ser retirats de les oficines de la Fundació a partir de dos mesos després de la publicació del veredicte del Jurat i durant els tres mesos següents, transcorreguts els quals no es respondrà de la seva conservació.
 12. El Jurat procedirà a l’adjudicació del Premi pel procediment de votacions i eliminacions successives.
 13. La Fundació es reserva el dret de modificar la composició del Jurat en cas de malaltia, absència, o altre motiu d’impediment d’alguns dels seus membres.
 14. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

 

BASES EN PDF