Veure versió online
FJM
PREMI JOAN MARAGALL octubre 2021
XXV PREMI JOAN MARAGALL

BASES 2016

La Fundació Joan Maragall convoca el XXV Premi Joan Maragall per a una obra d’assaig o d’investigació sobre CRISTIANISME I CULTURA, entenent tots dos termes i la seva relació en el sentit més ampli (que inclou, naturalment, aspectes religiosos o interreligiosos, però també aspectes humanístics, ètics i polítics).

2. Les obres hauran de ser originals, inèdites, en llengua catalana i no premiades en altres concursos.

3. Els originals s’hauran de presentar per quintuplicat mecanografiats a doble espai i relligats. Al primer full hi constarà clarament el nom de l’autor o el pseudònim amb què concursi.

4. Quan s’opti per concursar amb pseudònim, caldrà adjuntar als originals un sobre en què consti, a l’exterior, el títol del treball i el pseudònim i, a l’interior, les dades de l’autor.

5. Els treballs hauran de tenir un mínim de 125 pàgines i un màxim de 300 pàgines (2.100 espais per pàgina).

6. Els cinc exemplars hauran de ser lliurats a les oficines de la Fundació Joan Maragall (carrer de València, 244 2n, 08007.- Barcelona). L’admissió dels originals quedarà closa el dijous 8 de setembre de 2016 a les 14h.

7.  El Jurat estarà compost per:
Pere Lluís Font (President)
Narcís Comadira
David Jou
Ramon Pla i Arxé
Carles Torner

8. La dotació del premi serà de 6.000,00 €.

9. El jurat del Premi emetrà el veredicte durant l’acte d’inauguració del curs acadèmic, l’octubre de 2016.

10. L’obra guanyadora serà publicada a la col·lecció “Cristianisme i cultura”. La Fundació es reserva el termini de dos mesos d’opció preferent de publicació, a la mateixa col·lecció, de la resta d’obres presentades.

11. Els originals de les obres no premiades podran ser retirats de les oficines de la Fundació a partir de dos mesos després de la publicació del veredicte del Jurat i durant els tres mesos següents, transcorreguts els quals no es respondrà de la seva conservació.

12. El jurat procedirà a l’adjudicació del Premi pel procediment de votacions i eliminacions successives.

13. La Fundació es reserva el dret de modificar la composició del Jurat en cas de malaltia, absència o altre motiu d’impediment d’alguns dels seus membres.

14. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.Reenviar a un amicDonar-se de baixa
Fundació Joan Maragall · Cristianisme i cultura
C/ València 244, 2n · 08007 Barcelona
Telèfon +34 93 488 08 88 · fjm@fundaciojoanmaragall.org
Li hem enviat aquest missatge de correu electrònic perquè està registrat per rebre les nostres comunicacions per correu electrònic. No respongui a aquest missatge ja que no podrem atendre'l personalment.

Afegeixi fjm@fundaciojoanmaragall.org a la seva llibreta d'adreces i asseguris de rebre totes les nostres comunicacions.

En compliment del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 sobre Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que ens faciliteu formaran part d'un fitxer del que és responsable la FUNDACIÓ JOAN MARAGALL, amb domicili a C/ València, 244, 2n, 08007 Barcelona i NIF G59319186.

El tractament d'aquestes dades està destinat exclusivament a la comunicació de les activitats pròpies de la Fundació Joan Maragall, promogudes per la Fundació i/o per col·laboracions, i responen a un interès legítim de l'entitat i autoritzat per la normativa vigent.
Les dades personals es conservaran durant un període de sis anys en conformitat amb la normativa comptable i, quan sigui necessari, durant deu anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

Podeu accedir a les vostres dades personals per exercir els drets que teniu d'oposició, de rectificació o cancel·lació d'aquestes mitjançant un correu electrònic a fjm@fundaciojoanmaragall.org. Les vostres dades seran utilitzades per enviar la informació de la Fundació Joan Maragall i efectuar la gestió administrativa corresponent. En aquest sentit us manifestem el nostre compromís a realitzar-ne un ús responsable i confidencial.

Informació específica per a Promotors de la Fundació Joan Maragall
El tractament de les vostres dades personals com a Promotors de la Fundació Joan Maragall deriva de la gestió administrativa necessària amb l'acord compromès.
Les dades facilitades a la Fundació formen part del nostre fitxer de dades protegit i només es cedeixen el nom i l'adreça postal a l'empresa contractada per la tramesa de les publicacions. Així mateix, les dades bancàries es trameten a l'entitat bancària amb la qual treballa la Fundació per fer el càrrec un cop l'any o segons el període acordat prèviament.

Aquest missatge i qualsevol document que porti adjunt, si escau, són confidencials i destinats únicament a la persona o entitat a qui han estat enviats.