Veure versió online
FJM
Per Nadal comparteix cultura desembre 2021
Llibres per Nadal

Els llibres d’assaig de la col·lecció "Cristianisme i Cultura" concreten una vocació essencial de la Fundació Joan Maragall: fer una anàlisi de la situació actual del cristianisme i la cultura en el marc de la societat catalana. Amb aquesta col·lecció la Fundació es proposa potenciar la creació de pensament i oferir una aportació intel·lectual en llengua catalana per a aquells que comparteixen una sensibilitat religiosa i una sensibilitat cultural.

Lluny dels fonamentalismes religiosos que condemnen o menyspreen la cultura actual aquests llibres tenen la voluntat d’incidir en el món intel·lectual, de la cultura i de l’Església, a Catalunya.

Enguany, el Patronat de la Fundació vol donar-vos a conèixer part del fons editorial de la Col·lecció. Us oferim la possibilitat d'adquirir al preu de 30€ quatre volums a partir dels lots de llibres que hem fet amb aquest objectiu. Com veureu es tracta d'uns "lots temàtics" però si ho desitgeu podeu escollir quatre títols lliurement i fer un "lot personalitzat".

Si ens feu saber la vostra tria, us els prepararem i podreu passar a recollir-los per la Secretaria de la Fundació.


1. Ciència i fe

- Pensament científic i fe cristiana, VV.AA
- Ciències humanes i fe cristiana, VV.AA
- Biologia, ètica i cristianisme, M. Pilar Núez-Cubero (ed.)
- L'evolució darwiniana de les religions "vertaderes", Ramon M. Nogués
- Darwin i el cristianisme, Antoni Matabosch

Més informació


2. Literatura

- La novel·la catòlica a Catalunya, Carles Lluch
- Jacint Verdaguer, poeta i prevere, Joan Requesens Piquer (ed.)
- Compromós i escriptura, Carme Arnau
- Una litertarua entre el dogma i l'heretgia, Francesco Ardolino
- Arnau de Vilanova i les teories medievals de l'amor, Jaume Mensa
- Graham Greene i els escriptors catòlics francesos, Salvador Bruna
- G. K. Chesterton. Cristianisme, pensament social i literatura. Tria de textos, Sílvia Coll-Vinent

Més informació


 3. Bíblia

 - Claus de lectura de la Bíblia. Qüestions preliminars, Armand Puig i Tàrrech (coord.)
- Claus de lectura de la Bíblia. Antic Testament, Armand Puig i Tàrrech (coord.)
- Claus de lectura de la Bíblia. Nou Testaments, Armand Puig i Tàrrech (coord.)
- Claus de lectura de la Bíblia. La violència a l'Antic Testament, Armand Puig i Tàrrech (coord.)
- Claus de lectura de la Bíblia. Els Evangelis i la història, Armand Puig i Tàrrech (coord.)
- Les dones a la Bíblia, Armand Puig i Tàrrech (coord.)

Més informació


4. Filosofia

- Introducció a la lectura de Pascal, Pere Lluís Font
- Ètica i religió en Lévinas, Josep M. Esquirol (ed.)
- Emmanuel Lévinas. L'ètica com a sentit, Clara Gomis Bofill
- 10 pensadors cristians del segle XX, Pere Lluís Font (ed.)
- Camins i canvis de la teologia política, Johann Baptist Metz
- Emmanuel Mounier i el Personalisme, VV.AA
- Idea de l'home, idea de Déu, Joan Ordi
- La infrastructura metafísica. Assaig sobre el fonament de la vida humana, Rémi Brague
- Escatologia i modernitat. El pensament d'Odo Marquard, Carles Llinàs
- Soren Kierkegaard avui. Una invitació a la lectura, Ignasi Boada i Francesc Torralba (coord.)

Més informació


5. Teologia

- Modernitat i cristianisme, Antoine Vergote
- L'essència del cristianisme, Bruno Forte
- La religió en temps de nihilisme, Gabriel Amengual
- El cristianisme en una societat plural, Antoni Matabosch (ed.)
- És Jesús l'únic salvador universal?, Antoni Bentué
- Retorn del sagrat i cristianisme, José M. Mardones
- Mística i humanisme, Juan Martín Velasco
- Les darreries. Fi de la vida i fi del món, Santiago del Cura [et al.]
- La crisi de la transmissió de la fe, Lluís Duch
- L'ofici de pensador cristià d'ençà del Concili Vaticà II, Andreu Marquès
- El reencantament postmodern, Josep Otón
Mirall de vida. Una lectura de la vida quotidiana, Gabriel Magalhães

Més informació


6. Repensar

- Repensar 16 conceptes clau de la teologia (I), Pere Lluís Font (coord.)
  -  Repensar 16 conceptes clau de la teologia (II), Pere Lluís Font (coord.)
- Repensar 16 conceptes clau de la moral, Pere Lluís Font (coord.)

Més informació


 


Reenviar a un amicDonar-se de baixa
Fundació Joan Maragall · Cristianisme i cultura
C/ València 244, 2n · 08007 Barcelona
Telèfon +34 93 488 08 88 · fjm@fundaciojoanmaragall.org
Li hem enviat aquest missatge de correu electrònic perquè està registrat per rebre les nostres comunicacions per correu electrònic. No respongui a aquest missatge ja que no podrem atendre'l personalment.

Afegeixi fjm@fundaciojoanmaragall.org a la seva llibreta d'adreces i asseguris de rebre totes les nostres comunicacions.

En compliment del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 sobre Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que ens faciliteu formaran part d'un fitxer del que és responsable la FUNDACIÓ JOAN MARAGALL, amb domicili a C/ València, 244, 2n, 08007 Barcelona i NIF G59319186.

El tractament d'aquestes dades està destinat exclusivament a la comunicació de les activitats pròpies de la Fundació Joan Maragall, promogudes per la Fundació i/o per col·laboracions, i responen a un interès legítim de l'entitat i autoritzat per la normativa vigent.
Les dades personals es conservaran durant un període de sis anys en conformitat amb la normativa comptable i, quan sigui necessari, durant deu anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

Podeu accedir a les vostres dades personals per exercir els drets que teniu d'oposició, de rectificació o cancel·lació d'aquestes mitjançant un correu electrònic a fjm@fundaciojoanmaragall.org. Les vostres dades seran utilitzades per enviar la informació de la Fundació Joan Maragall i efectuar la gestió administrativa corresponent. En aquest sentit us manifestem el nostre compromís a realitzar-ne un ús responsable i confidencial.

Informació específica per a Promotors de la Fundació Joan Maragall
El tractament de les vostres dades personals com a Promotors de la Fundació Joan Maragall deriva de la gestió administrativa necessària amb l'acord compromès.
Les dades facilitades a la Fundació formen part del nostre fitxer de dades protegit i només es cedeixen el nom i l'adreça postal a l'empresa contractada per la tramesa de les publicacions. Així mateix, les dades bancàries es trameten a l'entitat bancària amb la qual treballa la Fundació per fer el càrrec un cop l'any o segons el període acordat prèviament.

Aquest missatge i qualsevol document que porti adjunt, si escau, són confidencials i destinats únicament a la persona o entitat a qui han estat enviats.