Per portar endavant la nostra tasca necessitem més que mai els donatius de persones o entitats que pensen que val la pena treballar per establir ponts entre el món de la fe i el món de la cultura, que busquen un espai de diàleg lliure i respectuós. La vostra ajuda serà molt benvinguda.


Dades personals

Nom i cognoms *

DNI / NIF *

Professió

Any de naixement

Adreça *

Població *

Codi postal *

Telèfon *

E-mail *

* Camps obligatoris.


Feu-vos promotor **

Els promotors són les persones que amb el seu donatiu periòdic comparteixen i recolzen l’objectiu de diàleg fe i cultura de la Fundació Joan Maragall.

Amb la seva contribució els promotors poden rebre les publicacions de la Fundació i reben un tracte preferent en les activitats organitzades.

Dades bancàries

IBAN *

Donatius per curs *

Donatiu ordinari Menors 25 anys Altres

 

125,00 € 92,00 €

Modalitat de pagament *

Semestres

Any

* Camps obligatoris.

Feu un donatiu **

Aquelles persones que ho desitgin poden contribuir amb el diàleg fe i cultura a través d’un donatiu esporàdic.

Donatiu a través de PayPal.

Quantitat


Donatiu amb ingrés al compte corrent de la Fundació Joan Maragall · Cristianisme i Cultura.

La Caixa
Compte corrent: 2100 3200 95 2500023209
IBAN: ES88 2100 3200 9525 0002 3209

** En ser la Fundació Joan Maragall una entitat sense afany de lucre els donatius estan subjectes a possibles desgravacions fiscals..


Codi de seguretat:*

Protecció de dades.- En compliment del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que ens faciliteu formaran part d’un fitxer del que és responsable la FUNDACIÓ JOAN MARAGALL, amb domicili a Palau de la Balmesiana, Duran i Bas, 9 2n 08002 Barcelona i NIF G59319186.

El tractament d’aquestes dades està destinat exclusivament a la comunicació de les activitats pròpies de la Fundació Joan Maragall, promogudes per la Fundació i/o per col·laboracions, i responen a un interès legítim de l’entitat i autoritzat per la normativa vigent.

Les dades personals es conservaran durant un període de sis anys en conformitat amb la normativa comptable i, quan sigui necessari, durant deu anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

Podeu accedir a les vostres dades personals per exercir els drets que teniu d’oposició, de rectificació o cancel·lació d’aquestes mitjançant un correu electrònic a fjm@fundaciojoanmaragall.org. Les vostres dades seran utilitzades per enviar la informació de la Fundació Joan Maragall i efectuar la gestió administrativa corresponent. En aquest sentit us manifestem el nostre compromís a realitzar-ne un ús responsable i confidencial.

Informació específica per a Promotors de la Fundació Joan Maragall

El tractament de les vostres dades personals com a Promotors de la Fundació Joan Maragall deriva de la gestió administrativa necessària amb l’acord compromès.

Les dades facilitades a la Fundació formen part del nostre fitxer de dades protegit i només es cedeixen el nom i l’adreça postal a l’empresa contractada per la tramesa de les publicacions. Així mateix, les dades bancàries es trameten a l’entitat bancària amb la qual treballa la Fundació per fer el càrrec un cop l’any o segons el període acordat prèviament.

He llegit i accepto la Protecció de dades.

* Camps obligatoris.

Enviar