Des de l’any 1990 fins al 2018, la Fundació Joan Maragall va convocar el Premi Joan Maragall d’assaig sobre el tema de “Cristianisme i Cultura”.
Els originals guanyadors es van publicar a la col·lecció “Cristianisme i Cultura”.

Editorial Cruïlla

Premi Joan Maragall 1991
L’Evangeli (re)humanitzador
Joan Llopis

Premi Joan Maragall 1992
Ètica del perdó
Francesc Torralba

Premi Joan Maragall 1993
D’Europa als homes
Josep M. Esquirol

Premi Joan Maragall 1995
La gratuïtat, clau de l’ètica bíblica
Antoni Bentué

Premi Joan Maragall 1996
La marginació: mirall, dolor i repte
Gaspar Mora

Premi Joan Maragall 1994
Emmanuel Lévinas. L’ètica com a sentit
Clara Gomis Bofill

Premi Joan Maragall 1998
La novel·la catòlica a Catalunya
Carles Lluch

Premi Joan Maragall 1999
L’esperança que no mor
Josep Gil Ribas

Premi Joan Maragall 2000
El llenguatge cristià en la cultura de masses
Albert Sáez Casas

Premi Joan Maragall 2001
Sobreviure a la contemporaneïtat
Lluís Roda

Premi Joan Maragall 2002
Compromís i escriptura. Lectura d’ “Incerta glòria” de Joan Sales
Carme Arnau

Premi Joan Maragall 2003
Camins efímers ca a l’etern
Inês Castel-Branco

Premi Joan Maragall 2004
Una literatura entre el dogma i l’heretgia. Les influències dantesques en l’obra de Joan Maragall.
Francesco Ardolino

Premi Joan Maragall 2005
Mística i vida quotidiana. El testimoni d’Egied van Broeckhoven
Adelaide Baracco

Premi Joan Maragall 2007
La política dels cristians
Josep Lligadas

Premi Joan Maragall 2008
Idea de l’home, idea de Déu
Joan Ordi

Premi Joan Maragall 2009
Música sacra. 9 audicions i un pròleg
Joan Grimalt

Premi Joan Maragall 2010
Arnau de Vilanova i les teories medievals de l’amor
Jaume Mensa

Premi Joan Maragall 2011
El reencantament postmodern
Josep Otón

Premi Joan Maragall 2012
Escatologia i modernitat. El pensament d’Odo Marquard
Carles Llinàs

Premi Joan Maragall 2014
Graham Greene i els escriptors catòlics francesos
Salvador Bruna

Viena Edicions

Premi Joan Maragall 2016
Àngels i robots
Jordi Pigem

Premi Joan Maragall 2018
Vostè i George Orwell. Sobre l’humanisme orwellià i la condició de l’home corrent
Oriol Quintana Rubio