La Fundació Joan Maragall (FJM) és una institució creada l’any 1989 per l’Arquebisbat de Barcelona —amb projecció a tots els territoris de parla catalana— com a lloc de trobada, debat i reflexió entre cristianisme i cultura contemporània.

Els seus objectius són:

 • Fomentar el diàleg fe i cultura, entre experiència cristiana i el nostre entorn cultural.
 • Copsar els batecs espirituals de la cultura actual en totes les seves manifestacions, mirant de comprendre’n les orientacions i la fondària per tal de dialogar-hi obertament.
 • Bastir ponts des del cristianisme amb la pluralitat cultural de casa nostra, sense prejudicis ni posicions preses.
 • Promoure l’emergència d’un àmbit intel·lectual cristià, que es plantegi preguntes sobre el propi relat i el seu llenguatge, a fi de poder presentar-lo —sobretot en els sectors més secularitzats de la societat— com una articulació de pensament
 • Parar atenció a reptes nous, a qüestions candents i a la pluralitat de propostes artístiques i culturals del país, per suscitar debat i enriquir-ne la creativitat.
 • Establir i cultivar relacions de col·laboració amb altres institucions i entitats del teixit associatiu, per generar complicitats i sinergies en sintonia amb els objectius de la FJM.

Compleix els seus objectius fundacionals a través de dos àmbits:

Activitat

 • Organització de propostes públiques —conferències, taules rodones, seminaris, tallers de lectura i altres— sobre aspectes amb dimensió cultural i religiosa.
 • Oferta de seminaris temàtics, que esdevinguin oportunitat de trobada per a professionals i intel·lectuals interessats en l’aprofundiment i l’intercanvi de coneixement sobre algun àmbit específic.

Publicacions

 •  Edició de Qüestions de Vida Cristiana: revista històrica —fundada a Montserrat el 1958— que pretén aportar elements reflexius sobre punts de vista i perspectives que afecten la persona, l’educació, la cultura, l’economia, la política, la filosofia, la ciència, la tecnologia, la teologia, l’espiritualitat…
 • Publicació periòdica de Quaderns, per difondre i compartir els fruits del pensament elaborat per la FJM entorn de grans temes culturals.
 • Des des de l’any 1990 fins al 2020, la FJM va editar (primer amb l’Editorial Cruïlla i després amb Viena Edicions) la col·lecció de llibres “Cristianisme i Cultura”. Aquesta col·lecció —pionera en l’assaig religiós en llengua catalana— volia potenciar la creació de pensament i oferir una aportació intel·lectual per aquells que comparteixen una sensibilitat religiosa i una sensibilitat cultural

Històricament, la FJM va convocar el Premi Joan Maragall d’assaig sobre el tema de “Cristianisme i Cultura” (1990-2018) i els Ajuts a la Formació per suscitar vocacions de joves cristians que volguessin treballar en el camp del diàleg entre la fe cristiana i qualsevol dels àmbits de la cultura (tant en el camp de les ciències experimentals, de les ciències socials o de les humanitats), i ajudar-los a formar-se intel·lectualment (2001-2022).

Des del novembre de 2016, és membre del Moviment Internacional d’Intel·lectuals Catòlics- Pax Romana (ICMICA/MIIC).