Pensador creient i laic, amic de Torras i Bages i alhora lector de Nietzsche, símbol del diàleg entre cristianisme i cultura.

Figura profundament arrelada al país i, al mateix temps, amb una visió inqüestionablement universal.

Autor d’escrits com La ciutat del perdó o L’església cremada, mostres d’un esperit lliure, generós i solidari.

Poeta del Cant espiritual, un cant d’amor a la vida, que ni defuig l’interrogant punyent ni es tanca a una llum “més gran”.

«Crec que la paraula és la cosa més meravellosa
d’aquest món, perquè en ella s’abracen i es
confonen tota la meravella corporal i tota la
meravella espiritual de la nostra naturalesa
»
Joan Maragall

 

La col·lecció Quaderns de la Fundació Joan Maragall inclou la subsèrie “Joan Maragall: poeta i intel·lectual cristià“.