La Fundació Joan Maragall, en virtut del conveni que comparteix amb el Monestir de Montserrat, edita la revista Qüestions de Vida Cristiana, una revista històrica, iniciada l’any 1958 i publicada ininterrompudament.

La missió de Qüestions des del seu origen és la d’estimular la reflexió d’aquelles persones que, creients o no, es plantegen qüestions que afecten la persona, l’educació, la cultura, l’economia, la política, la filosofia, la ciència, la tecnologia, l’Església, la teologia, l’espiritualitat... Qüestions constitueix un atri dels gentils, un espai de diàleg, d’exposició de les raons de creure i de la visió cristiana sobre les qüestions més importants de la persona humana i de la societat; és un espai on trobar punts comuns per construir una societat fonamentada en principis ètics sòlids i atenta a les problemàtiques que viuen els nostres contemporanis.

Qüestions és una revista quadrimestral. Trobareu la revista a aquestes llibreries, a iQUIOSC.cat, a eBiblio o us hi podeu subscriure a l’enllaç següent: