Un dels objectius de la Fundació Joan Maragall és la creació de pensament, tant amb les activitats públiques i les publicacions, com amb els seminaris interns.

Patrimoni sacre

Coordinat per Eloi ARAN i Ricardo GÓMEZ, el seminari té per objectius: oferir un espai de trobada per a professionals interessats en la reflexió sobre el patrimoni sacre; reflexionar sobre com transformar el patrimoni sacre en una eina al servei de l’evangelització; i acompanyar tots aquells que des de l’àmbit acadèmic o cultural fan recerca sobre aquesta temàtica.

Es preveuen quatre trobades l’any que consistiran en una ponència teòrica, presentació de casos pràctics i espai de debat o taula rodona.

Tot i ser un seminari intern si alguna persona de l'àmbit considera que pot aportar coneixements i vol participar-hi pot adreçar la seva petició a: patrimonisacre@fundaciojoanmaragall.org.

Bíblia

Coordinat per Jaume ANGELATS, el seminari llegeix en clau culturals els diferents llibres de la Bíblia.

 

Història

Coordinat per Jaume DANTÍ, el seminari té com a objectiu el tractament de temàtiques, amb el rerefons del cristianisme i de la religió en general, dins de l’anàlisi històrica. El seminari es proposa el coneixement i la reflexió sobre la recerca, la producció historiogràfica i les possibilitats de les diferents fonts documentals.

 

Islam

Coordinat per Antoni MATABOSCH i Jaume FLAQUER, el seminari continua les seves reunions per quinzè curs consecutiu.

Format per persones d’àmbit cristià, pot estar obert, si es considera oportú, a persones de l’islam. Es concep com un grup de reflexió, sense excloure que pugui fer alguna aportació més pública o alguna recomanació en els nivells que es consideri convenient.