Una de les finalitats de la Fundació Joan Maragall és suscitar vocacions de joves cristians que vulguin treballar en el camp del diàleg entre la fe cristiana i qualsevol dels àmbits de la cultura (tant en el camp de les ciències experimentals, de les ciències socials o de les humanitats), i ajudar-los a formar-se intel·lectualment. Amb aquest objectiu la Fundació va atorgar els Ajuts a la formació des de l’any 2001 fins al 2022.

 

Ajuts concedits


Filosofia

En el moment de la concessió:
Curs: 2001-2002
Edat: 30
Estudis: Llicenciat en Filosofia per la UPC, Madrid
Projecte: Crepuscle de la religió? Ocàs del sagrat? La pregunta per la transcendència a l´era tecnològica
Director: Josep M. Esquirol i Calaf
Tutor: Ignasi Roviró
En el moment de la concessió:
Curs: 2001-2002
Edat: 31
Estudis: Llicenciat en Ciències Químiques (UB), Llicenciat en Estudis Eclesiàstics per (FTC) i Doctorand a la Facultat de Teologia Catòlica de Tübingen
Projecte: Per què vens? Criteris ètics per un satisfactori voluntariat penitenciari.
Director: Gaspar Mora
Tutor: Gaspar Mora
En el moment de la concessió:
Curs: 2003-2004
Edat: 24
Estudis: Llicenciada en Humanitats (UPF), Doctorand en Humanitats (UPF)
Projecte: Escriptura i pensar en Simone Weil: concebre la paraula
Director: Victòria Cirlot Valenzuela
Tutor: Josep M. Via Taltavull
En el moment de la concessió:
Curs: 2004-2005
Edat: 27
Estudis: Llicenciada en Filosofia (UB)
Projecte: El paper de la fe en la construcció del ser-si-mateix segons Karl Jaspers
Director: Josep Hereu i Bohigas
Tutor: Pere Lluís Font
En el moment de la concessió:
Curs: 2005-2006
Edat: 26
Estudis: Llicenciat en Estudis Eclesiàstics (ITC) i cursant 4rt de filosofia (URL)
Projecte: La interioritat en sant Agustí i en Descartes
Director: Begoña Román Mestre
Tutor: Pere Lluís Font
En el moment de la concessió:
Curs: 2007-2008
Edat: 27
Estudis: Llicenciat en Estudis Eclesiàstics i Doctor en Humanitats
Projecte: Explorant des de l’ètica noves vies d´accés a la transcendència
Director: Begoña Román Mestre
Tutor: Francesc Torralba Roselló
En el moment de la concessió:
Curs: 2010-2011
Edat: 26
Estudis: Llicenciada en Ciències de la Comunicació (URL) i Llicenciada en Filosofia (UB)
Projecte: El pensament polític de Joan Maragall
Director: Josep Montserrat Molas
Tutor: Pere Lluís Font
En el moment de la concessió:
Curs: 2014-2015
Edat: 25
Estudis: Doctorand en Filosofia a la URL
Projecte: Maurice Blanchot i el cristianisme. El pensament del neutre en diàleg amb la cultura cristiana: reminiscències, afinitats i divergències.
Director: Armando Pego
Tutor: Ignasi Boada
Publicació: Veure publicació
En el moment de la concessió:
Curs: 2020-2021
Edat: 25
Estudis: Doctorand en Filosofia a la UAB
Projecte: La filosofia cristiana a Catalunya (1900-1936).
Director: Josep Monserrat Molas
Tutor: Margarita Mauri Álvarez

Teologia

En el moment de la concessió:
Curs: 2003-2004
Edat: 30
Estudis: Llicenciada en Ciències de la Informació (UAB) i en Estudis Eclesiàstics (Facultat de Teologia de Catalunya)
Projecte: Teologia en femení: història i perspectives de la teologia feminista
Director: Dra. Cettina Militello
Tutor: Antoni Matabosch
En el moment de la concessió:
Curs: 2011-2012
Edat: 31
Estudis: Llicenciat en Història (UdG), Màster en Recerca en Humanitats (UdG), Batxillerat en Ciències Religioses (ISCREB), Doctorand en Història (UdG)
Projecte: L’exegèsi ortiental de Kenneth E. Bailey
Director: Joan Ferrer Costa
Tutor: Pere Lluís Font
En el moment de la concessió:
Curs: 2003-2004
Edat: 24
Estudis: Llicenciada en Humanitats (UPF), Doctorand en Humanitats (UPF)
Projecte: Escriptura i pensar en Simone Weil: concebre la paraula
Director: Victòria Cirlot Valenzuela
Tutor: Josep M. Via Taltavull

Arts i arquitectura

En el moment de la concessió:
Curs: 2010-2011
Edat: 33
Estudis: Llicenciat en Arquitectura (ETSAB)
Projecte: Forma i esperit. Interaccions entre pensament arquitectònic i teològic
Director: Josep Boada, SJ
Tutor: Ramon Pla i Arxé
En el moment de la concessió:
Curs: 2011-2012
Edat: 33
Estudis: Llicenciat en Humanitats (UPF) Màster en Literatura, arts i pensament comparats (UPF). Doctorand en Humanitats (UPF)
Projecte: L´òpera Moses und Aron d´A. Schönberg
Director: Amador Vega Esquerra
Tutor: Ramon Pla i Arxé
Publicació: Veure publicació
En el moment de la concessió:
Curs: 2001-2002
Edat: 23
Estudis: Llicenciada en Humanitats – Especialitat en Pensament (UPF)
Projecte: L’expressió del sentiment cristià a la música contemporània
Director: Antoni Ezquerro i Josep Pavia
Tutor: Ignasi Roviró
Publicació: Veure publicació
En el moment de la concessió:
Curs: 2015-2016
Edat: 33
Estudis: Llicenciada en Arquitectura (UIC), Màster en restauració, rehabilitació i conservació de patrimoni arquitectònic (UPM) i Màster en arquitectura i art per la litúrgia (Pontifici Ateneu Sant Anselm- Roma)
Projecte: La llum en l’espai litúrgic de l’arquitectura contemporània
Director: Elisa Valero Ramos
Tutor: Ignasi Boada

Ciències socials

En el moment de la concessió:
Curs: 2002-2003
Edat: 27
Estudis: Llicenciat en Sociologia (UAB). Diplomat en Educació Social (UAB). Doctorand en Sociologia (UAB)
Projecte: Els (nous) processos de socialització de la fe
Director: Joan Estruch
En el moment de la concessió:
Curs: 2004-2005
Edat: 26
Estudis: Llicenciat en Història (UB). Diplomat en Ciències Religioses (ISCREB). Doctorand en Història Moderna (UB)
Projecte: Constitució europea i cristianisme: una qüestió oberta
Director: Josep Montserrat Molas
Tutor: Antoni Mataboshc
En el moment de la concessió:
Curs: 2006-2007
Edat: 31
Estudis: Llicenciat en Ciències de l´Activitat Física i l´Esport (INEFC). Diploamt en Teologia (ITB). Diplomat en Ciències Religioses (ISCREB)
Projecte: Esport i religió
Director: Josep Otón Catalán
Tutor: Francesc Torralba Roselló
Publicació: Veure publicació
En el moment de la concessió:
Curs: 2016-2017
Edat: 25
Estudis: Llicenciat en Dret (UV)
Projecte: La llibertat religiosa com a bé jurídic protegit
Director: Joan Alfred Martínez i Seguí
Tutor: Antoni Matabosch

Comunicació / Periodisme

En el moment de la concessió:
Curs: 2002-2003
Edat: 22
Estudis: Llicenciat en Filosofia (URL). Llicenciat en Comunicació Audiovisual i Ciències de la Comunicació (URL)
Projecte: Secularización, pluralización y desinstitucionalización: una mirada cinéfila
Director: Albert Sáez
En el moment de la concessió:
Curs: 2003-2004
Edat: 31
Estudis: Llicenciat en Filosofia (URL). Llicenciat en Ciències de la Informació (UAB)
Projecte: El fet religiós a la premsa italiana. El procés de formació d´un periodista cristià
Director: Enric Juliana

Ciència

En el moment de la concessió:
Curs: 2004-2005
Edat: 22
Estudis: Llicenciat en Ciències Físiques (UAB)
Projecte: Entropia, entre la mort térmica i l´autoorganització: noves fronteres entre ciencia i teologia
Director: David Jou
Tutor: Pilar Queralt

Lletres

En el moment de la concessió:
Curs: 2009-2010
Edat: 24
Estudis: Llicenciat en Humanitats (UPF). Màster en Literatura Comparada: Estudis socials i Culturals (UAB). Doctorand en Literatura Comparada (UPF)
Projecte: Transcendint el temps: l´encís del catolicisme entre els escriptors europeus d´entreguerres
Director: Rodrigo Ródenas de Moya
Tutor: Antoni Blanch Xiró
En el moment de la concessió:
Curs: 2013-2014
Edat: 27
Estudis: Llicenciat en Filologia Catalana (UB). Màster en Estudis avançats i aplicats en llengua catalana (UB i UAB)
Projecte: Estudi de “Proverbis de Ramon” i “l´Arbre exemplifical” de Ramon Llull
Director: Joan Santanach Suñol
Tutor: Ramon Pla i Arxé
Publicació: Veure publicació
En el moment de la concessió:
Curs: 2019-2020
Edat: 25
Estudis: Graduat en Humanitats (UPF). Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament (UPF). Doctorand en Humanitats (UPF)
Projecte: Eixos principals d’interrelació de la recepció lul·lista contemporània i el pensament poètic i religiós.
Director: Amador Vega Esquerra
Tutor: Ignasi Boada