Amb la col·lecció de Quaderns volem compartir amb la societat catalana els fruits de la reflexió i el pensament de la Fundació entorn els grans temes culturals.

La Fundació ha emprès la tasca de difondre aquesta col·lecció sense cap cost a aquelles persones que hi puguin estar interessades. Aquest esforç es fa amb una clara voluntat divulgadora per incentivar la reflexió del major nombre de lectors que s’enfronten als temes culturals i religiosos amb esperit crític i voluntat d’obertura.

La continuïtat de les col·leccions no és fàcil i són necessaris uns ajuts que assegurin la possibilitat de pervivència i de difusió d’aquestes en uns temps difícils. Per aquest motiu, un cop l’any demanarem la col·laboració voluntària per tal que les persones que no siguin Promotors de la Fundació puguin ajudar a contribuir a les despeses.


Dades personals

Nom i cognoms *

DNI / NIF *

Adreça *

Població *

Codi postal *

Telèfon *

E-mail *

* Camps obligatoris.


Donatiu **

Gratuït 20 € 40 € 60 € Altres

* Camps obligatoris.

** Fundació acollida a la Llei 49/2002: Al ser la Fundació Joan Maragall una entitat sense afany de lucre, els donatiu que se li facin estan subjectes a possibles desgravacions fiscals. .


Codi de seguretat: Per evitar Spam, haureu d'insertar els següents números i/o lletres *

captcha

Protecció de dades.- En compliment del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que ens faciliteu formaran part d’un fitxer del que és responsable la FUNDACIÓ JOAN MARAGALL, amb domicili a Palau de la Balmesiana, Duran i Bas, 9 2n 08002 Barcelona i NIF G59319186.

El tractament d’aquestes dades està destinat exclusivament a la comunicació de les activitats pròpies de la Fundació Joan Maragall, promogudes per la Fundació i/o per col·laboracions, i responen a un interès legítim de l’entitat i autoritzat per la normativa vigent.

Les dades personals es conservaran durant un període de sis anys en conformitat amb la normativa comptable i, quan sigui necessari, durant deu anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

Podeu accedir a les vostres dades personals per exercir els drets que teniu d’oposició, de rectificació o cancel·lació d’aquestes mitjançant un correu electrònic a fjm@fundaciojoanmaragall.org. Les vostres dades seran utilitzades per enviar la informació de la Fundació Joan Maragall i efectuar la gestió administrativa corresponent. En aquest sentit us manifestem el nostre compromís a realitzar-ne un ús responsable i confidencial.

Informació específica per a Promotors de la Fundació Joan Maragall

El tractament de les vostres dades personals com a Promotors de la Fundació Joan Maragall deriva de la gestió administrativa necessària amb l’acord compromès.

Les dades facilitades a la Fundació formen part del nostre fitxer de dades protegit i només es cedeixen el nom i l’adreça postal a l’empresa contractada per la tramesa de les publicacions. Així mateix, les dades bancàries es trameten a l’entitat bancària amb la qual treballa la Fundació per fer el càrrec un cop l’any o segons el període acordat prèviament.

He llegit i accepto la Protecció de dades.

* Camps obligatoris.

Enviar