Dades


18 de Març de 2020
De les 19:00 h. fins a les 21:00 h.


Fundació Joan Maragall

INTERESSOS POLÍTICS I ORDES MILITARS I RELIGIOSOS, SEGLES XII-XX

18, 25 de març i 1 d’abril de 2020

Coordinador: Jaume DANTÍ (Universitat de Barcelona)

La Fundació Joan Maragall, conjuntament amb el Centre d’estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, la Secció d’Història Medieval i Moderna i la Secció d’història Contemporània de la mateixa universitat, proposen el cicle Política i religió. Interessos polítics i ordes militars i religiosos, segles XII-XX.

L’objectiu del cicle és conèixer les motivacions i les actuacions d’aquelles organitzacions en l’àmbit polític -des de l’època medieval a la contemporània-, per entendre fins a quin punt la justificació religiosa podia legitimar l’acció política i en quina mesura coincidien o discrepaven els objectius d’unes i altres. Constatant, alhora, les aportacions que aquells ordes realitzaren en períodes i àmbits diferents.

S’analitzarà la participació d’aquells ordes en  la conquesta de territori del Principat ocupat pels sarraïns i en l’expansió catalana medieval, les relacions de la monarquia hispànica amb els ordes militars en els segles XVI, la confrontació entre el regalisme borbònic i els Jesuïtes en el segle XVIII i la singularitat de l’actuació dels Quàquers en la Guerra Civil espanyola. Fets i moments diferents on s’interrelacionen política i religió, dues constants que també arriben al nostre temps.

Dimecres 18 de març de 2020 (SUSPÈS)
La monarquia hispànica i els ordes militars al segle XVI

Dr. Francisco FERNÁNDEZ IZQUIERDO (CSIC – Madrid)

Doctor en Geografia i Història (U. Complutense), especialitat d’Història Moderna. Actualment adscrit al CSIC com a Científic Titular (Departament d’Història Moderna). És l’actual responsable del grup de recerca “AMC (Aurum, mercatura et communicatio), continuïtat i canvi en l’Europa Moderna”, dins de la línia d’investigació “Història Social del Poder”. És membre del Patronat de la Fundació Espanyola d’Història Moderna, dels consells de redacció d’Studia Histórica Història Moderna, Revista d’Història Moderna i del consell assessor d’Hispania, Revista española de Historia. Desenvolupa múltiples activitats formatives i docents relatives a noves tecnologies de la informació.

Dimecres 25 de març de 2020 (SUSPÈS)
Regalisme i política il·lustrada. L’expulsió dels Jesuïtes

Dr. Cayetano MAS GALVAÑ (Universitat d’Alacant)

Catedràtic d’Història Moderna al Departament d’Història Medieval i Moderna de la Universitat d’Alacant. Les seves línies d’investigació s’han centrat en l’estudi de les implicacions culturals i polítiques de la Il·lustració i el primer liberalisme a Espanya, així com en l’edició de fonts historiogràfiques. A partir del seu interès pels aspectes culturals, els seus últims treballs se centren en l’anàlisi de les fonts, les actituds socials, la gestió i les conseqüències dels desastres naturals ocorreguts durant l’Edat Moderna. En l’actualitat és membre de el Grup de Recerca en Història i Clima de la UA.

Dimecres 1 d’abril de 2020
Els Quàquers a la Guerra Civil espanyola

Dra. Rosa SERRA SALA

Professora i historiadora. Es va implicar en un projecte per recollir les experiències de gent gran que en la seva infantesa havia sobreviscut a la Guerra Civil Espanyola, explorant el sofriment dels infants durant aquell període. A partir d’aquest treball es va interessar pel rol dels quàquers en aquest període i emprengué la seva investigació sobre aquesta comunicat religiosa que va donar lloc a la seva tesi doctoral i a un llibre posterior (Entre dos focs, Gayata Ediciones, 2009). Al llarg de la història, els quàquers han intervingut i ajudat discretament en zones en conflicte d’arreu del món durant temps difícils.

Organitzen la Fundació Joan Maragall, el CEHI i les seccions d’Història Medieval i Moderna i  d’Història Contemporània de la UB

Lloc: Sala Gran de  la Facultat de Geografia i Història (Montalegre, 6 – Barcelona)
Hora: 19h

ENTRADA LLIURE


Tornar