Creada per L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA l’any 1989, la Fundació Joan Maragall és un espai de debat i de reflexió sobre temes de diàleg entre el cristianisme i la cultura, fent present l’Església en el món de la cultura i aquest en l’Església.

Des del novembre de 2016, és membre del Moviment Internacional d’Intel·lectuals Catòlics- Pax Romana (ICMICA/MIIC)

La Fundació Joan Maragall:

  • Vol ajudar a superar la mera juxtaposició entre el cristianisme i la cultura, treballant per una inculturació actual de la fe cristiana.
  • Vol promoure espais de debat entre pensament cristià i cultura laica.
  • Vol aprofundir, de manera alhora receptiva i crítica, el coneixement del passat i del present de la nostra cultura.
  • Vol col·laborar amb altres entitats culturals de Catalunya, siguin cristianes o laiques.
  • Vol establir relació amb entitats estrangeres de característiques anàlogues.

Compleix els seus objectius fundacionals a través de tres àmbits: