Un dels objectius de la Fundació Joan Maragall és la creació de pensament, tant amb les activitats públiques i les publicacions, com amb els seminaris interns.

Art i cristianisme

Coordinat per Ramon PLA i ARXÉ,  i format per Pere Lluís Font, Daniel Giralt-Miracle, Joan Manuel Homar, Jordi-Agustí Piqué, Albert Soler i Bernat Vivancos, el seminari té l’objectiu de reflexionar sobre quina és l’experiència —específica— que crea la percepció de l’art i deduir, complementàriament, una resposta a la pregunta ¿en quina mesura es pot parlar d’art cristià?. És un objectiu del seminari formalitzar per escrit aquestes reflexions.

Filosofia

Coordinat per Ignasi BOADA i Pere LLUÍS FONT, el seminari agrupa persones interessades alhora per la filosofia i pel cristianisme i es proposa abordar metòdicament qüestions a cavall d'aquestes dues dimensions del nostre món cultural.

 

IFE 21

Coordinat per Josep M. CARBONELL, el seminari vol ser un espai de debat i confrontació intel·lectual entre joves cristians, sobre temàtiques transversals a diferents disciplines, que ajudi a adquirir noves claus interpretatives per al diàleg entre la fe i la cultura.

Així, el grup de treball mensual és també un petit laboratori d’investigació sobre la religiositat i la societat contemporània.

Patrimoni sacre

Coordinat per Eloi ARAN i Ricardo GÓMEZ, el seminari té per objectius: oferir un espai de trobada per a professionals interessats en la reflexió sobre el patrimoni sacre; reflexionar sobre com transformar el patrimoni sacre en una eina al servei de l’evangelització; i acompanyar tots aquells que des de l’àmbit acadèmic o cultural fan recerca sobre aquesta temàtica.

Es preveuen quatre trobades l’any que consistiran en una ponència teòrica, presentació de casos pràctics i espai de debat o taula rodona.

Tot i ser un seminari intern si alguna persona de l'àmbit considera que pot aportar coneixements i vol participar-hi pot adreçar la seva petició a: patrimonisacre@fundaciojoanmaragall.org.

Comunicació i religió

Coordinat per Míriam DÍEZ i coorganitzant entre la Fundació Joan Maragall, CatalunyaReligió i l'Observatori Blanquerna, el seminari es proposa ser un espai de trobada i de debat entre comunicadors, pensadors, filòsofs, antropòlegs i sociòlegs per reflexionar entorn de la relació entre els mitjans de comunicació -en el seu sentit més ampli- i el fet religiós, de manera particular, el cristianisme.

Resultat d'imatges per a "observatori blanquerna"

 

Història

Coordinat per Jaume DANTÍ, el seminari té com a objectiu el tractament de temàtiques, amb el rerefons del cristianisme i de la religió en general, dins de l’anàlisi històrica. El seminari es proposa el coneixement i la reflexió sobre la recerca, la producció historiogràfica i les possibilitats de les diferents fonts documentals.

 

Islam

Coordinat per Antoni MATABOSCH i Jaume FLAQUER, el seminari continua les seves reunions per quinzè curs consecutiu.

Format per persones d’àmbit cristià, pot estar obert, si es considera oportú, a persones de l’islam. Es concep com un grup de reflexió, sense excloure que pugui fer alguna aportació més pública o alguna recomanació en els nivells que es consideri convenient.

Realitat econòmica i desenvolupament humà integral

Coordinat per Joan RIGOL, el seminari és una iniciativa de la Fundació Joan Maragall, Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia, amb la voluntat de contrastar la realitat de l'economia actual amb les orientacions i criteris que proposa la doctrina social de l'Església analitzant, amb rigor, ambdues dimensions.

Es vol que el seminari contribueixi a la reflexió sobre la naturalesa i viabilitat dels grans reptes que planteja l'economia actual per la doctrina social de l'Església.