Per portar endavant la nostra tasca necessitem més que mai els donatius de persones o entitats que pensen que val la pena treballar per establir ponts entre el món de la fe i el món de la cultura, que busquen un espai de diàleg lliure i respectuós. La vostra ajuda serà molt benvinguda.


Dades personals

Nom i cognoms *

DNI / NIF *

Professió

Any de naixement

Adreça *

Població

Codi postal *

Telèfon *

E-mail *


Feu-vos promotor **

Els promotors són les persones que amb el seu donatiu periòdic comparteixen i recolzen l’objectiu de diàleg fe i cultura de la Fundació Joan Maragall.

Amb la seva contribució els promotors poden rebre les publicacions de la Fundació i reben un tracte preferent en les activitats organitzades.

Dades bancàries

IBAN ***

Donatius per curs ***

Donatiu ordinari Menors 25 anys Altres

 

125,00 € 92,00 €

Modalitat de pagament ***

Semestres

Any

*** Camps obligatoris.

Feu un donatiu **

Aquelles persones que ho desitgin poden contribuir amb el diàleg fe i cultura a través d’un donatiu esporàdic.

Donatiu a través de PayPal.

Quantitat


Donatiu amb ingrés al compte corrent de la Fundació Joan Maragall · Cristianisme i Cultura.

La Caixa
Compte corrent: 2100 3200 95 2500023209
IBAN: ES88 2100 3200 9525 0002 3209

** Fundació acollida a la Llei 49/2002: Al ser la Fundació Joan Maragall una entitat sense afany de lucre, els donatiu que se li facin estan subjectes a possibles desgravacions fiscals.


Codi de seguretat: Per evitar Spam, haureu d'insertar els següents números i/o lletres *

captcha

Protecció de dades.- En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us comuniquem que les dades que ens faciliteu formaran part d’un fitxer del que és responsable la FUNDACIÓ JOAN MARAGALL, amb domicili a C/ València, 244, 2n, 08007 Barcelona i NIF G59319186 (fjm@fundaciojoanmaragall.org ), on podreu adreçar-vos per tal de poder exercir els drets que teniu d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació de les vostres dades personals. Les vostres dades seran utilitzades per enviar la informació de la Fundació Joan Maragall i efectuar la gestió administrativa corresponent. En aquest sentit us manifestem el nostre compromís a realitzar-ne un ús responsable i confidencial.

He llegit i accepto la Protecció de dades.

* Camps obligatoris.

Enviar