Perquè és un pensador creient i laic, alhora amic de Torras i Bages i lector de Nietzsche, símbol del diàleg entre cristianisme i cultura.

És una figura profundament arrelada al país i, al mateix temps, amb una visió inqüestionablement universal.

És autor d’escrits com La ciutat del perdó o L’església cremada, mostres d’un esperit lliure, generós i solidari.

És el poeta del Cant espiritual, un cant d’amor a la vida, que ni defuig l’interrogant punyent ni es tanca a una llum “més gran”.

 

La col·lecció Quaderns de la Fundació Joan Maragall inclou la subsèrie “Joan Maragall: poeta i intel·lectual cristià“.