La Fundació Joan Maragall creada per l’Arquebisbat de Barcelona, compta amb el suport de les següents institucions:

  • Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Afers Religiosos
  • Ajuntament de Barcelona
  • Diputació de Barcelona
  • Obra Social “La Caixa”
  • Fundació Banc Sabadell
  • Fundació Abadia de Montserrat
  • Institució J. Maresch Servet

Sota l’alt patrocini de:

  • Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya
  • Facultat de Teologia de Catalunya

La Fundació Joan Maragall té un pressupost habitual de gestió al voltant de 200.000,00 €.
La seva activitat és l’organització d’actes públics, seminaris interns, servei de publicacions i ajuts a la formació.

 

Compte de Resultats de l’Exercici

2015

Ingressos

ARQUEBISBAT DE BARCELONA 60.102,20 26,86%
FONS PÚBLICS 70.426,02 31,47 %
   AJUNTAMENT DE BARCELONA – 13.648,00
   DIPUTACIÓ DE BARCELONA – 5.000,00 
   GENERALITAT DE CATALUNYA – Subvencions de concurrència pública
   Ordre GR/72/2015 de 2 d’abril – 51.604,26 €
FONS PRIVATS 85.244,26 38,10%
INGRESSOS FINANCERS 7.982,51 3,57%

TOTAL INGRESSOS

223.754,99 €

100%

 

Despeses

ESTRUCTURA DE SECRETARIA 113.103,50 48,58%
SUBMINISTRAMENTS, MANTENIMENTS I SERVEIS 30.265,87 13,00%
MILLORA I ADEQUACIÓ OFICINES I AUDITORI 7.441,63 3,20%
ACTES PÚBLICS I SEMINARIS 26.843,50 11,53%
PUBLICACIONS 47.249,69 20,30%
AJUTS A LA FORMACIÓ 6.000,00 2,58%
AMORTITZACIONS 1.909,30 0,82%

TOTAL DESPESES

232.813,49 €

100%

RESULTAT DE L’ACTIVITAT

-9.058,50 €

D’on obté els seus recursos


 img-ingressos-2015

 

Com distribueix els seus recursos

 img-despeses-2015