La Fundació Joan Maragall creada per l’Arquebisbat de Barcelona, compta amb el suport de les següents institucions:

  • Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Afers Religiosos
  • Ajuntament de Barcelona
  • Diputació de Barcelona
  • Fundaciò Bancària “La Caixa”
  • Ministerio de Cultura
  • Institució J. Maresch Servet

Sota l’alt patrocini de:

  • Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya
  • Facultat de Teologia de Catalunya

 

La missió de la Fundació Joan Maragall es desenvolupa mitjançant l’organització d’actes públics, seminaris interns, i les col·leccions de publicacions.

Compte de Resultats de l’Exercici

2022

Ingressos

FONS PÚBLICS 33.935,00 36,86%
   AJUNTAMENT DE BARCELONA – 15.000,00
   DIPUTACIÓ DE BARCELONA – 10.000,00 
   GENERALITAT DE CATALUNYA – 8.935,00
FONS PRIVATS 52.587,44 € 57,13%
INGRESSOS FINANCERS 5.533,89 € 6,01%

TOTAL INGRESSOS

92.056,33 €

100%

Despeses

ESTRUCTURA DE SECRETARIA 117.308,42 € 59,78%
SUBMINISTRAMENTS, MANTENIMENTS I SERVEIS 30.320,09 € 15,45%
ACTES PÚBLICS I SEMINARIS 13.020,12 € 6,63%
PUBLICACIONS 34.189,94 € 17,42%
DESPESES EXTRAORDINARIES / REGULARITZACIONS 529,65 0,27%
AJUST VALOR RAONABLE FONS INVERSIÓ 0,00 0,00%
AMORTITZACIONS 868,67 € 0,44%

TOTAL DESPESES

196.236,89 €

100%

RESULTAT DE L’ACTIVITAT

-104.180,56 €

D’on obté els seus recursos


 

Com distribueix els seus recursos per les seves activitats