La Fundació Joan Maragall creada per l’Arquebisbat de Barcelona, compta amb el suport de les següents institucions:

  • Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Afers Religiosos
  • Ajuntament de Barcelona
  • Diputació de Barcelona
  • Fundaciò Bancària “La Caixa”
  • Institució J. Maresch Servet

Sota l’alt patrocini de:

  • Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya
  • Facultat de Teologia de Catalunya

La Fundació Joan Maragall té un pressupost habitual de gestió -d’ençà de la pandèmia de la Covid19- al voltant de 160.000,00 €. La seva missió es desenvolupa mitjançant l’organització d’actes públics, seminaris interns, les col·leccions de publicacions, i fins enguany els ajuts a la formació.

Compte de Resultats de l’Exercici

2021

Ingressos

FONS PÚBLICS 43.161,00 35,65 %
   AJUNTAMENT DE BARCELONA – 15.000,00
   DIPUTACIÓ DE BARCELONA – 10.000,00 
   GENERALITAT DE CATALUNYA – 18.161,00
FONS PRIVATS 75.423,69 € 62,30%
INGRESSOS FINANCERS 2.471,51 € 2,04%

TOTAL INGRESSOS

121.056,20 €

100%

Despeses

ESTRUCTURA DE SECRETARIA 94.421,74 € 58,20%
SUBMINISTRAMENTS, MANTENIMENTS I SERVEIS 32.777,61 € 20,20%
ACTES PÚBLICS I SEMINARIS 4.184,45 € 2,58%
PUBLICACIONS 23.176,18 € 14,26%
AJUTS A LA FORMACIÓ 6.000,00 3,70%
DESPESES EXTRAORDINARIES / REGULARITZACIONS 442,64 € 0,27%
AJUST VALOR RAONABLE FONS INVERSIÓ 269,80 0,17%
AMORTITZACIONS 1.010,19 € 0,62%

TOTAL DESPESES

162.242,61 €

100%

RESULTAT DE L’ACTIVITAT

-41.186,41 €

D’on obté els seus recursos


 

Com distribueix els seus recursos