La Fundació Joan Maragall creada per l’Arquebisbat de Barcelona, compta amb el suport de les següents institucions:

  • Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Afers Religiosos
  • Ajuntament de Barcelona
  • Diputació de Barcelona
  • Fundaciò Bancària “La Caixa”
  • Fundació Abadia de Montserrat
  • Institució J. Maresch Servet

Sota l’alt patrocini de:

  • Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya
  • Facultat de Teologia de Catalunya

La Fundació Joan Maragall té un pressupost habitual de gestió al voltant de 200.000,00 €.
La seva activitat és l’organització d’actes públics, seminaris interns, servei de publicacions i ajuts a la formació i la publicació biennal del Premi d’assaig Joan Maragall.

Compte de Resultats de l’Exercici

2019

Ingressos

ARQUEBISBAT DE BARCELONA 64.000,00 30,02%
FONS PÚBLICS 42.236,14 19,81 %
   AJUNTAMENT DE BARCELONA – 15.000,00
   DIPUTACIÓ DE BARCELONA – 10.000,00 
   GENERALITAT DE CATALUNYA – 17.236,14
FONS PRIVATS 102.645,68 48,14%
INGRESSOS FINANCERS 4.328,23 € 2,03%

TOTAL INGRESSOS

213.210,05 €

100%

Despeses

ESTRUCTURA DE SECRETARIA 110.590,80 51,54%
SUBMINISTRAMENTS, MANTENIMENTS I SERVEIS 36.960,52 17,23%
ACTES PÚBLICS I SEMINARIS 21.913,42 10,21%
PUBLICACIONS 37.502,01 17,48%
AJUTS A LA FORMACIÓ 6.000,00 2,80%
AMORTITZACIONS 1.590,07 € 0,74%

TOTAL DESPESES

214.556,82 €

100%

RESULTAT DE L’ACTIVITAT

-1.346,77 €

D’on obté els seus recursos


 

Com distribueix els seus recursos