La Fundació Joan Maragall creada per l’Arquebisbat de Barcelona, compta amb el suport de les següents institucions:

  • Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Afers Religiosos
  • Ajuntament de Barcelona
  • Diputació de Barcelona
  • Obra Social “La Caixa”
  • Fundació Abadia de Montserrat
  • Fundació Abertis
  • Fundació Banc Sabadell
  • Institució J. Maresch Servet

Sota l’alt patrocini de:

  • Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya
  • Facultat de Teologia de Catalunya

La Fundació Joan Maragall té un pressupost habitual de gestió al voltant de 200.000,00 €.
La seva activitat és l’organització d’actes públics, seminaris interns, servei de publicacions i ajuts a la formació i la publicació biennal del Premi d’assaig Joan Maragall.

 

Compte de Resultats de l’Exercici

2016

Ingressos

ARQUEBISBAT DE BARCELONA 70.703,22 36,21%
FONS PÚBLICS 43.000,00 22,2 %
   AJUNTAMENT DE BARCELONA – 15.000,00
   DIPUTACIÓ DE BARCELONA – 10.000,00 
   GENERALITAT DE CATALUNYA – 18.000,00
FONS PRIVATS 74.701,11 38,26%
INGRESSOS FINANCERS 6.864,47 3,52%

TOTAL INGRESSOS

195.268,80 €

100%

 

Despeses

ESTRUCTURA DE SECRETARIA 117.547,43 51,99%
SUBMINISTRAMENTS, MANTENIMENTS I SERVEIS 28.253,82 12,50%
ACTES PÚBLICS I SEMINARIS 28.270,57 12,64%
PUBLICACIONS 36.837,68 16,29%
AJUTS A LA FORMACIÓ 6.000,00 2,65%
PREMI JOAN MARAGALL 6.534,78 2,89%
AMORTITZACIONS 2.336,26 1,03%

TOTAL DESPESES

226.080,54 €

100%

RESULTAT DE L’ACTIVITAT

-30.811,74 €

D’on obté els seus recursos


 

 

Com distribueix els seus recursos