La Fundació Joan Maragall està regida per un Patronat que elabora el pensament de la Fundació.

Actualment està compost per:

Membres


David Jou Mirabent

Sitges, 1953

Jaume Dantí Riu

Santa Eulàlia de Ronçana, 1956

Núria Iceta Llorens

Barcelona, 1968

Banyoles, 1953

Cambrils, 1958

Lleida, 1970

Barcelona, 1985

Barcelona, 1967

Director QVC
Miquel Calsina Buscà

Torroella de Montgrí, 1970

Antoni Matabosch Soler

Barcelona, 1935

Pere Lluís Font

Pujalt, 1934

Barcelona, 1957

La Fundació compta amb un gerent, Guillem Jové i Palou, així com amb Pilar Saraís i Maribel Bataller que conformen l’equip de la institució.

Té un Consell Assessor que es convoca un cop l’any i que està integrat per diverses persones pertanyents al món de la cultura i de l’Església catalanes, i promou diversos seminaris d’estudi sobre temes d’actualitat.

Històric


Han estat membres del nostre Patronat:

 • Josep M. Ainaud de Lasarte †
 • Josep M. Esquirol Calaf
 • Jaume Fontbona Missé
 • M. del Mar Galceran
 • Jaume Lorés i Caballeria †
 • M. Pilar Núñez-Cubero
 • Ramon Pascual de Sans
 • Ramon Pla i Arxé
 • Armand Puig i Tàrrech
 • Pilar Queralt Capdevila
 • Joan Rigol Roig
 • Josep M. Rovira Belloso †
 • Albert Sáez i Casas
 • Josep M. Via i Taltavull †

Reflexió interna


Un dels trets d’identitat de la Fundació Joan Maragall és la creació de pensament. Aquesta tasca es concreta en la voluntat d’anar elaborant un pensament cristià propi, que sigui creïble i significatiu dins de la nostra cultura. Quinzenalment el Patronat fa una reunió de debat cultural que implica la reflexió en àmbits diversos -des dels debats de ciència i fe fins al procés d’inculturació del cristianisme en la societat actual- i és aquest debat sostingut al llarg dels mesos i anys el que defineix la raó de ser de la Fundació Joan Maragall.

Per portar a terme l’objectiu de creació de pensament la Fundació organitza diferents activitats internes amb la voluntat de discerniment cristià i de diàleg interreligiós com són el Congrés de Qüestions de Vida Cristiana amb vocació de continuïtat i les sessions de treball amb el ponent de l’Aula Joan Maragall.

Congrés de Qüestions de Vida Cristiana

L’objectiu d’aquest fòrum de debat, impulsat per la Fundació Joan Maragall i l’Abadia de Montserrat, que vol esdevenir una realitat biennal, és construir un espai en el qual intel·lectuals i acadèmics, creients i no creients, dialoguin i reflexionin conjuntament sobre el paper que poden jugar determinats valors compartits per la tradició cristiana i per la tradició laica en la recuperació d’un projecte europeu sòlid.

Aula Joan Maragall

Amb la finalitat de difondre el pensament cristià punter i suscitar debat la Fundació invita anualment una personalitat de relleu internacional en el pensament cristià (teòleg, filòsof, científic social, assagista, escriptor…) per fer una jornada de reflexió, ja sigui expressant sintèticament el seu pensament ja elaborat, ja sigui desenvolupant una temàtica nova a la seva elecció. Així, el Patronat convida un professor de reconegut prestigi en una sessió destinada a persones relacionades directament amb el tema proposat pel ponent i que puguin dialogar amb ell. Posteriorment la reflexió del ponent queda reflectida en un llibre que es publica en la col·lecció Cristianisme i Cultura.