Dades


24 d'Octubre de 2018
De les 19:00 h. fins a les 21:00 h.


Activitat dins de l'Any Panikkar

Nombre màxim d'assistents: 110

TANCADA LA INSCRIPCIÓ

En el traspàs de Raimon Panikkar, qualificant-lo de «creient apassionat, dolç amic, mestre d’una saviesa oriental transcrita i fusionada amb l’occidental», el President del Pontifici Consell de la Cultura, cardenal Gianfranco Ravasi va escriure: «El descabdellar-se del seu pensament era una infatigable oscil·lació entre gèneres diversos: de l’especulació al símbol, de l’anàlisi a la poètica, de la documentació a la intuïció, de la filosofia a la mística. Anàleg era també el desplegament del seu arc iris temàtic… el diví, l’humà i el còsmic no tenien en ell protocols codificats i rígids. Aviat les fronteres eren dissoltes per una hermenèutica que no només tendia a entreteixir les religions entre elles, sinó també les cultures i les espiritualitats, en una cristologia total, impossible de reconduir a la coherència d’un sistema»

Dimecres 24 d’octubre de 2018
Sensibilitat ecosòfica (cosmos)
Jordi PIGEM i Josep Maria MALLARACH                                    

Dimecres 31 d’octubre de 2018
Perspectiva filosòfica (anthropos)
Francesc TORRALBA i Amador VEGA                                        

Dimecres 7 de novembre de 2018
Intuïció teològica  (theos)
Salvador PIÉ i Xavier MELLONI

Coordinador: Jaume ANGELATS

 

 


Tornar