Dades


09 de Desembre de 2010
De les 19:00 h. fins a les 19:00 h.


Mons. Sebastià Taltavull

  • a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:0:
Nombre màxim d'assistents: 50

Donatiu general: 25 €
Donatiu menors de 35 anys: 25 €

1. El cristianisme, religió de l'encarnació

2. Noves situacions culturals, nous areòpags d'evangelització

3. Comunicar la fe, construir el present, crear cultura


Informació i inscripcions:

Fundació Joan Maragall (València, 244 - 2n.)
www.fundaciojoanmaragall.org


Tornar