Dades


06 de Juny de 2011
De les 19:30 h. fins a les 19:30 h.


Ramon M. Nogués

  • a:1:{i:0;a:2:{i:0;s:0:
Nombre màxim d'assistents: 50

Atenent la demanda del públic, continuarem aquest curs la sèrie de conferències que vàrem començar fa dos anys. Volem recuperar algunes grans obres que van marcar el segle XX per la seva singular capacitat de pensament o de creativitat artística. Aquells llibres que es poden anomenar "clàssics" perquè la seva gran influència resulta encara vigent o mereix d'ésser rescatada de l'oblit.


Dilluns 22 de novembre 2010
Al Centre Cristianisme i Justicia
Qui és un cristià? De Hans Urs von Balthasar
Obra presentada per Francesc TORRALBA

Dilluns 14 de febrer de 2011
A la Fundació Joan Maragall
Cien años de soledad. De Gabriel García Márquez
Obra presentada per Antoni BLANCH

Dilluns 9 de maig de 2011
Al Centre Cristianisme i Justicia
El silencio de Buddha. Una introducción al ateismeo religioso. De Raimon Pànikkar
Obra presentada per Victorino PÉREZ PRIETO

Dilluns 6 de juny de 2011
A la Fundació Joan Maragall
El medi diví. De Pierre Teilhard de Chardin
Obra presentada per Ramon M. NOGUÉS

L'assistència a aquesta activitat és gratuïta, però cal confirmar-la prèviament:

Fundació Joan Maragall            Centre Cristianisme i Justícia
(València, 244)                             (Llúria, 13)
Telèfon: 93 488 08 88                   Telèfon: 93 317 23 38
fjm@fundaciojoanmaragall.org       info@fespinal.com
www.fundaciojoanmaragall.or        www.fespinal.com


Tornar