Dades


18 de Novembre de 2020
De les 18:00 h. fins a les 20:00 h.


Fundació Joan Maragall

EL NABÍ DE JOSEP CARNER: DIDÀCTICA DEL PERDÓ

A càrrec de Jaume SUBIRANA

Des de fa dos cursos, amb aquest taller —limitat a 12 assistents— la Fundació vol donar l’oportunitat d’aprofundir en grans obres, des del punt de vista del diàleg fe i cultura, propi de la Fundació.

Josep Carner (1884-1970) és un dels grans poetes catalans i europeus del segle XX, i el Nabí, publicat l’any 1941, és un dels seus grans llibres, però per diverses raons, que mirarem d’analitzar, ha tingut una valoració i una presència molt inferior al que s’esperaria d’un (segons Gabriel Ferrater) “poema suprem”.

La nota inicial del llibre diu: “El mot hebreu emprat per a significar ‘profeta’ és NABÍ, això és, portantveu o torsimany de Déu; però en l’Escriptura (…) la seva significació es contreu a torsimany de Déu”: d’això parlarem, de Jonàs i els profetes i de la missió dels profetes, de Carner i la seva obra, i també d’algun dels grans esdeveniments del segle passat. Però sobretot llegirem junts i comentarem versos. Uns versos impressionants.

Dimecres 18 de novembre de 2020
Història del text, i de les edicions. I Carner en aquest temps
Nabí: cants III i IV

Dimecres 16 de desembre de 2020
Iconografia. Tres dies. La missió del profeta
Nabí: cants V i VI

Dimecres 13 de gener de 2021
El Déu de Jonàs, el de Nabí i el de Carner
Nabí: cants VII i VIII

Dimecres 10 de febrer de 2021
Lectures fetes i altres lectures possibles
Nabí: cants IX i X

Dimecres 10 de març de 2021
Conclusions. Sobre obediència i perdó
Convidada: Dolors Oller (catedràtica emèrita UPF)


Tornar