Dades


15 de Novembre de 2018
De les 18:00 h. fins a les 20:00 h.


Fundació Joan Maragall

Nombre màxim d'assistents: 15

Donatiu general: 120 €
Donatiu menors de 35 anys: 90 €

LA COMÈDIA DE DANTE: UN MISSATGE PER A TOTA LA HUMANITAT

A càrrec de Rossend ARQUÉS

Sempre intentant cercar nous formats, des de la Fundació Joan Maragall organitzem un nou model d’activitat, anomenat “Taller de lectures”. Amb aquest taller -limitat a 15 assistents-, volem donar l’oportunitat d’aprofundir en grans obres, sempre des del punt de vista del diàleg fe i cultura.

Dante Alighieri (Florència 1265 – Ràvena 1321) és un dels poetes cabdals de la literatura universal. Autor de la Vida nova, una obra que barreja poesia i prosa, i de diversos tractats respectivament de filosofia (Convivio), lingüística (De Vulgari Eloquentia) i teoria política (Monarchia), a més de molts altres obres poètiques, va dedicar gran part de la seva vida a escriure la seva obra mestra la Comèdia, que és també un referent literari universal per la capacitat permanent de parlar a tota la humanitat. El seminari pretén ser un diàleg amb els participants entorn a alguns dels temes centrals de l’obra i el pensament del poeta florentí: el llenguatge poètic (el mitjà més adequat per evocar Deu),  el viatge a l’altre món, l’ordre moral del més enllà, el desig (motor de tota recerca poètica transcendent), la passió política i l’exili i finalment la llibertat (entesa com lliure arbitri) que té en l’amor el fonament i la fita última.

Dijous 15 de novembre de 2018, 18h
El més enllà. El viatge. La cosmologia

Infern I, XI; Purgatori IX; Paradís I, XXII 124-154.

Dijous 20 de desembre de 2018, 18h
La política. Florència i l’exili

Infern VI 49-93; XV-XVII; Purgatori XIV, XVI, XX; Paradís XV-XVII.

Dijous 17 de gener de 2019, 18h
El pecat i l’ordre moral. Els personatges

Infern XI; XXVIII 142; Purgatori XVII 79-139

Dijous 14 de febrer de 2019, 18h
Beatriu. La llengua de la poesia

Vida nova, capítols 2, 3, 19, 24, 26, 30, 41; Infern II 76-78; Purgatori XXX, XXXI, XXXIII; Paradís I 94-142, XXIII. De vulgari eloquentia, capítols XVI-XIX

Dijous 14 de març de 2019, 18h
El poema del desig

Infern II 70-71, 136-138; Purgatori IV 27-29; XVI 85-93; XVIII 31-33; XXXI 22-26, 53-54; Paradís I 7, 82-84; III 64-89; IV 10-11; XV 64-66; XX 73-78; XXII 61-65; XXIII 1-15; XXXIII 46-48

Dijous 25 d’abril de 2019, 18h
La llibertat humana i l’amor

Purgatori XVI 67-83; XVIII 40-75; XXVII 140-141


Rossend ARQUÉS ensenya literatura italiana a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha impartit classes a les Universitats de Venècia, Cagliari, Pàdua i Trieste. Ha publicat nombrosos articles sobre autors italians de tots els temps, però especialment en Cavalcanti, Dante, Petrarca, Leopardi i Goldoni. Actualment coordina una xarxa d'investigació sobre "Dante i l'art". Co-dirigeix ​​les revistes "Quaderns d'Itàlia" i "Dante i Art" i pertany als comitès de redacció o científics de diverses publicacions. Va fundar la SCED (Societat Catalana d'Estudis Dantescos) de la qual n’és president, i  és membre de la junta de l'Institut d'Estudis Medievals. Ha publicat juntament amb altres estudiosos l’edició del Libro de las canciones de Dante (Akal, 2014) i actualment està treballant en l’edició de la poesia de Cavalcanti i en l’edició comentada de Comèdia de Dante. Ha traduït diversos autors italians i francesos (Petrarca, Vico, De Sade, Leopardi, Sciascia, Tomasi di Lampedusa, etc.). És autor del diccionari català-italià (en dos volums: Barcelona 1992 i 2002) i coautor, amb Adriana Padoan, del Gran Diccionari Espanyol (GDS) (Zanichelli, Bolonya, 2012).


  Descarregar programa
Tornar