Dades


13 d'Octubre de 2015
De les 19:00 h. fins a les 21:00 h.
 

TAULA RODONA AMB MOTIU DE L’ENCÍCLICA LAUDATO SI’
PRESENTACIÓ DE QVC NÚM. 252, ECOLOGIA


Dilluns 13 d’octubre de 2013

Moderador:

  • Francesc TORRALBA, director de la revista Qüestions de Vida Cristiana i patró de la FJM.

Participants:

  • Dr. Josep M. MALLARACH, màster en ciències ambientals i llicenciat en ciències geològiques
  • Dr. Jordi PIGEM, filòsof de la ciència i escriptor
  • Hble. Sr. Santi VILA, conseller de Territori i Sostenibilitat

En continuïtat amb la taula rodona se celebraran dues conferències sobre l’encíclica Laudato si’

Dimecres 21 d’octubre de 2015
L’EVANGELI DE LA CREACIÓ. FE CRISTIANA I ECOJUSTÍCIA SOCIAL
Antoni MATABOSCH

Dimecres 28 d’octubre de 2015
LES ARRELS PROFUNDES DE LA DEVASTACIÓ DE LA NATURALESA. ÉS POSSIBLE REVERTIR LA SITUACIÓ?

Eduard IBÁÑEZ


Tornar