Qüestions constitueix un atri dels gentils, un espai de diàleg, d’exposició de les raons de creure i de la visió cristiana sobre les qüestions més importants de la persona humana i de la societat; és un espai on trobar punts comuns per construir una societat fonamentada en principis ètics sòlids i atenta a les problemàtiques que viuen els nostres contemporanis.

La revista és quadrimestral, amb tres volums a l’any, i té un cost pels subscriptors de 30 euros anuals i podran rebre la revista puntualment allà on ens indiquin (només a la Península).

Els demanem que omplin el següent formulari per fer-se’n subscriptors.


Dades personals

Nom i cognoms *

DNI / NIF *

Adreça *

Població *

Codi postal *

Telèfon *

E-mail *

* Camps obligatoris.


30 € / any

Dades bancàries

IBAN *

* Camps obligatoris.


Codi de seguretat: Per evitar Spam, haureu d'insertar els següents números i/o lletres *

captcha

Protecció de dades.- En compliment del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 sobre Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que ens faciliteu formaran part d’un fitxer del que és responsable la FUNDACIÓ JOAN MARAGALL, amb domicili a Palau de la Balmesiana, Duran i Bas, 9 2n 08002 Barcelona i NIF G59319186.

El tractament d’aquestes dades està destinat exclusivament a la comunicació de les activitats pròpies de la Fundació Joan Maragall, promogudes per la Fundació i/o per col·laboracions, i responen a un interès legítim de l’entitat i autoritzat per la normativa vigent.

Les dades personals es conservaran durant un període de sis anys en conformitat amb la normativa comptable i, quan sigui necessari, durant deu anys segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

Podeu accedir a les vostres dades personals per exercir els drets que teniu d’oposició, de rectificació o cancel·lació d’aquestes mitjançant un correu electrònic a fjm@fundaciojoanmaragall.org. Les vostres dades seran utilitzades per enviar la informació de la Fundació Joan Maragall i efectuar la gestió administrativa corresponent. En aquest sentit us manifestem el nostre compromís a realitzar-ne un ús responsable i confidencial.

Informació específica per a Promotors de la Fundació Joan Maragall, Subscriptors de Quaderns i Subscriptors de Qüestions

El tractament de les vostres dades personals com a Promotors de la Fundació Joan Maragall deriva de la gestió administrativa necessària amb l’acord compromès.

Les dades facilitades a la Fundació formen part del nostre fitxer de dades protegit i només es cedeixen el nom i l’adreça postal a l’empresa contractada per la tramesa de les publicacions. Així mateix, les dades bancàries es trameten a l’entitat bancària amb la qual treballa la Fundació per fer el càrrec un cop l’any o segons el període acordat prèviament.

He llegit i accepto la Protecció de dades.

* Camps obligatoris.

Enviar