Publicacions de: Ignasi MORETA

Revista "Qüestions de Vida Cristiana"

Col·lecció "Cristianisme i Cultura"

Col·lecció "Quaderns de la Fundació Joan Maragall"