L´OFICI DE PENSADOR CRISTIÀ D´ENÇÀ EL CONCILI VATICÀ II. AULA 13 – Necessitat i possibilitat d´una ètica econòmica i d´una metafísica esistencial

Sense entrar en les velles polèmiques sobre la "filosofia cristiana", aquí entenem per pensador cristià un filòsof que troba en la seva fe una de les motivacions (probablement no l'única) del seu treball filosòfic. Més concretament, aquest pensador cristià parteix del pressupòsit que una correcta reflexió filosòfica por ajudar-lo a

Continuar llegint

L´OFICI DE PENSADOR CRISTIÀ D´ENÇÀ EL CONCILI VATICÀ II. AULA 13 – És la postmodernitat l´última paraula?

Sense entrar en les velles polèmiques sobre la "filosofia cristiana", aquí entenem per pensador cristià un filòsof que troba en la seva fe una de les motivacions (probablement no l'única) del seu treball filosòfic. Més concretament, aquest pensador cristià parteix del pressupòsit que una correcta reflexió filosòfica por ajudar-lo a

Continuar llegint

L´OFICI DE PENSADOR CRISTIÀ D´ENÇÀ EL CONCILI VATICÀ II. AULA 13 – Hermenèutica, gir lingüístic i postmodernitat

Sense entrar en les velles polèmiques sobre la "filosofia cristiana", aquí entenem per pensador cristià un filòsof que troba en la seva fe una de les motivacions (probablement no l'única) del seu treball filosòfic. Més concretament, aquest pensador cristià parteix del pressupòsit que una correcta reflexió filosòfica por ajudar-lo a

Continuar llegint