Des del 2009, en virtut de l’acord signat amb Publicacions de l’Abadia de Montserrat, la Fundació Joan Maragall assumeix la direcció de la revista. En  el deixant del Concili Vaticà II, Qüestions de Vida Cristiana vol ser especialment un espai de diàleg entre creients i no creients, entre fe i cultura, ciència i art. Cada número de la revista tracta un tema monogràfic i ho fa des d’una perspectiva polièdrica, des d’angles diversos: pensament, Església, diàleg, arts i lletres, economia, societat, política i educació.

Cada monogràfic serà accesible en PDF passat un temps de la seva publicació.

 

Cercador

Cursos anteriors

Per tal d’una major difusió del pensament i el diàleg fe-cultura, els Quaderns i la revista Qüestions de Vida Cristiana són publicats en format PDF al cap d’uns mesos de la seva publicació.

Difusió activitats

Compta amb un ajut de: