Publicacions de: Jordi GIRÓ

Revista "Qüestions de Vida Cristiana"

Col·lecció "Quaderns de la Fundació Joan Maragall"