Publicacions de: Joan COSTA

Revista "Qüestions de Vida Cristiana"

Col·lecció "Quaderns de la Fundació Joan Maragall"

Cercador

Cursos anteriors

Per tal d’una major difusió del pensament i el diàleg fe-cultura, els Quaderns i la revista Qüestions de Vida Cristiana són publicats en format PDF al cap d’uns mesos de la seva publicació.

Difusió activitats

Compta amb un ajut de: