Publicacions de: Antoni MATABOSCH

Revista "Qüestions de Vida Cristiana"

Col·lecció "Quaderns de la Fundació Joan Maragall"

Col·lecció "Cristianisme i Cultura"